O Planu djelovanja Civilne zaštite Grada Kutine i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija zainteresirana javnost te predstavnici ustanova i poduzeća informirani su na skupu na kojem su predstavljene i procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih nesreća. Izrada ovih dokumenata i njihovo predstavljanje zakonska su obaveza prije konačnog usvajanja. Informacije o ovim dokumentima iznio je Franjo Logožar, konzultant u tvrtki Vizor d.o.o.

 

zz-ZZ-020-

 

Sonja Repić, zamjenica gradonačelnika Grada Kutine, ističe kako je sustav Civilne zaštite dugo bio zapušten te je u skladu sa Zakonom o Civilnoj zaštiti iz 2015. godine Grada Kutine ponovno ustrojen Stožer Civilne zaštite kojim je oformljena postrojba Civilne zaštite.

 

46516396_1948213285233410_199676405435334656_n

 

Autor Plana djelovanja civilne zaštite  Franjo Logožar  ističe kako je Kutina industrijski grad te da su najveći rizici od požara i tehnoloških nesreća. Dodao je da je Kutina izložena malim rizicima od potresa, ali je zato rizik od poplava značajan. Pojedine tvrtke napravile su svoje planove zaštite pa je kao dobar primjer izdvojena tvrtka SELK. Kutina ima dobro ustrojenu i uvježbanu Profesionalnu vatrogasnu postrojbu, brojne DVD-e i profesionalnu službu zaštite u Petrokemiji, ali nedostaje koordinacije. U poplavama se zna da obranu vode Hrvatske vode, ali na terenu su iskustva bila drugačija.

Kutina je jedan od tri najugroženija grada u Hrvatskoj od tehnoloških nesreća. Kako bi se razina sigurnosti građana, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša podigla na višu, zadovoljavajuću razinu potrebni su redoviti sastanci Stožera Civilne zaštite, koordinacija, izrada planova.

Logožar je također istaknuo kako je potrebno ozbiljno shvatiti važnost i ulogu Civilne zaštite. Promjene u Zakonu o Civilnoj zaštiti trenutno su u postupku savjetovanja sa građanima, a od 1. siječnja iduće godine ukida se Državna uprava za zaštitu i spašavanje koja će biti pripojena Ministarstvu unutarnjih poslova. „DUZS u Sisačko-moslavačkoj županiji sveo se na jednog čovjeka i potpuno je nefunkcionalan. Za očekivati je da će pod nadležnošću MUP-a DUZS biti učinkovitiji u svim jedinicama lokalne uprave i samouprave.“, procijenio je Franjo Logožar.

 

zz-ZZ-014-

Ustrojavanje Civilne zaštite Grada Kutine
5.00(1 glas)
Komentara(0)