Uz prigodan scenski program, u organizaciji Osnovne škole Dvor i Interpretacijskog centra baštine Banovine, 22. studenoga 2018. u 12h u Osnovnoj školi Dvor održat će se otvorenje izložbe likovne kolonije “Gvozdansko 440.”

Likovna kolonija “Gvozdansko 440.” održana je 15. rujna 2018. i iznjedrila je likovna djela s motivima utvrde Gvozdansko te prizora bitke iz 1578. godine. Umjetnici likovnih udruga Sulikum, Petriart i HDLU slikali su utvrdu u samom mjestu Gvozdansko, a zatim su posjetili općinu Dvor te u Osnovnoj školi nastavili druženje. Izložba djela nastalih na koloniji otvorena je u sjedištu organizatora kolonije, Interpretacijskom centru baštine Banovine, 24. listopada 2018., kada je održano i predavanje dr.sc. Ivana Mirnika “Srebra Nikole Zrinskog”, a sada nam je drago kako će slike krasiti i Osnovnu školu Dvor te učenicima prikazati motive njihovog kraja koji je kroz povijest junački branio Hrvatsku.

Sudionici kolonije:

Sulikum:  Anita Periček, Marica Đeverlija, Barbara Močilac, Božidar Škofač, Jovo Radmanović i Dalibor Gotal.

Petriart:  Nevenka Božiček, Sanja Bartolin, Željko Lipovac i Ante Pujić.

HDLU: Ivan Novak, akademski slikar-grafičar

Interpretacijski centar baštine Banovine u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom cijelu 2018. godinu raznim aktivnostima obilježava 440. godinu od Bitke kod Gvozdanskog koja je 1578. godine ispisala jednu od najslavnijih stranica hrvatske povijesti. Utvrda Gvozdansko je predstavljala iznimno važan posjed obitelji Zrinski budući da je u njoj bila smještena kovnica novca, a njena okolica obilovala je nalazištima plemenitih ruda.

Projekt financira Ministarstvo kulture kroz svoj Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.

Otvorenje izložbe likovne kolonije “Gvozdansko 440.”
5.00(1 glas)
Komentara(0)