Poljoprivreda je jedna od tri najvažnije gospodarske grane u Sisačko-moslavačkoj županiji. Općina Sunja brojnim mjerama pokušavaju popularizirati i poticati bavljenje njome.  Subvencioniranjem osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača za obavljanje jednostavnih poslova te izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida će se unaprijediti kvalitetu života i održivi gospodarski razvitak ovog ruralnog područja i osigurati socijalni, kulturni i demografski oporavak.

Subvencionira se osposobljavanje odraslih poljoprivrednih proizvođača u visini od 25% od plaćene cijene izobrazbe.

Korisnik sredstava može biti poljoprivrednik koji je registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te obrt, zadruga ili tvrtka koja obavlja poljoprivrednu djelatnost. Korisnik mora imati prijavljeno prebivalište na području Općine Sunja, također, OPG, obrt, zadruga ili tvrtka mora imati sjedište na području Općine Sunja, te vlasnik ne smije imati prispjelih dugovanja prema Općini Sunja.

Također, subvencionira se i dio premije osiguranja usjeva i nasada u visini od 25%, a korisnici subvencije ostvaruju pravo po ispunjenju svih obveza prema Osiguravajućoj kući i Općini.

Općina Sunja subvencije dodjeljuje putem Javnog poziva koji je otvoren do 7.prosinca, prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva. Više informacija građani mogu saznati na internet stranici te u Općini Sunja.

Općina Sunja subvencionira osposobljavanje poljoprivrednika
5.00(2 glasova)
Komentara(0)