sunja

Ministarstvo državne imovine Prijedlogom Strateškog razvojnog programa Općine Sunje predvidjelo je razvoj naselja i stavljanje u funkciju nekretnina koje se nalaze na području Općine Sunja, a u vlasništvu su Republike Hrvatske.

U cilju realizacije zacrtanih mjera načelnik Grga Dragičević uputio je zahtjeve za darovanje više nekretnina za koje postoji interes lokalnog stanovništva i Općine Sunja.

Procedura dokazivanja opravdanosti zahtjeva je dugotrajan i opsežan posao koji se sastojao od prikupljanja potrebnih izvadaka iz zemljišne knjige, povijesnih izvadaka iz zemljišnih knjiga, izvoda iz posjedovnih listova, uvjerenja o identifikaciji katastarskih čestica, izvoda iz katastarskih planova, potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat ili naknadu oduzete imovine, uvjerenja o statusu i namjeni nekretnine, idejnih rješenja, idejnih projekta, glavnih projekta i ishođenih i pravomoćnih građevinskih dozvola.

Općina Sunja do sada je potpisala Ugovor o osnivanju prava građenja na k.č.br. 1703, k.o. Sunja, u svrhu građenja Reciklažnog dvorišta, a u tijeku su završne procedure za darovanje još 10 zemljišta i nekretnina s ciljem prenamjena u društvene i vatrogasne domove, izgradnju dječjeg igrališta, igradnju Poslovne zone, te izgradnju „Zgrade komunalnog pogona“.

Kako ističe općinski načelnik Grga Dragičević: „Zahvaljujući dobroj suradnji s resornim Ministarstvom i podršci ministra gospodina Gorana Marića, Općina Sunja u narednom razdoblju očekuje rješavanje darovanja nekretnina i pravo upisa vlasništva te privođenje planiranim namjenama“.

Općina Sunja očekuje rješavanje darovanja imovine od strane Ministarstva državne imovine
5.00(1 glas)
Komentara(0)