Na području naselja Stružec, Grad Popovača, trenutno se gradi treće kompostište u Republici Hrvatskoj. Jučer je tim povodom održana i prezentacija na kojoj su mještani upoznati s aktualnim projektom o kojem je više rekao gradonačelnik Josip Mišković.

 

 

 

Ugovorom je definirano da će građani Grada Popovače moći besplatno dovoziti svoj otpad, ističe gradonačelnik.

 

 

 

Kompostana bi se trebala završiti tokom 2019.godine.

 

 

 

Plan gospodarenja otpadom zamišljen je kao koncept kružnog gospodarstva koji uključuje smanjenje količine otpada, njegovu ponovnu uporabu, recikliranje i kompostiranje. Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu početkom studenoga prošle godine, propisano je da u roku od tri mjeseca jedinice lokalne samouprave donesu odluke o načinu pružanju javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, a s obzirom na poskupljenje usluge odvoza otpada od strane EKO MOSLAVINE d.o.o., uz izgradnju kompostane, novootvoreno reciklažno dvorište, čije su usluge za građane Grada Popovače u potpunosti besplatne, trebale bi uvelike olakšati građanima problem zbrinjavanja otpada.

Također, gradonačelnik Mišković istaknuo je kako će se za rad kompostane koristiti i drvna sječka, koja će se dobiti uklanjanjem amorfe iz Lonjskog polja. Po uzoru na modele kompostane izgrađene na otoku Krku, te u Gradu Prelogu, i ova je lokalna zajednica prepoznala problem, te je odlučila napraviti civilizacijski iskorak. U osnovnim školama  i dječjem vrtiću su već provođene edukativne radionice, na kojima su najmlađi naučili kako provoditi primarnu selekciju „smeća“ kod kuće i gdje ga, na ispravan način odložiti.

Na području Grada Popovače planira se izgradnja kompostane
5.00(1 glas)
Komentara(0)