Uredba Vlade RH o zbrinjavanju komunalnog otpada stupa na snagu 1. studenog 2018. Uredba donosi niz novina za korisnike usluge i pružatelje usluge odvoza komunalnog otpada pa se tako definira i novi ugovorni odnos korisnika i davatelja usluge. Zbog toga je Eko Moslavina građanima na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velike Ludine poslala Izjavu (Ugovor) o načinu korištenja te javne usluge.

Direktorica Eko Moslavine, Adrijana Cvrtila istaknula je kako je možda i najvažnija novina za građane obaveza odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada, koju određuje Uredba Vlade RH.

“Građani mogu izabrati hoće li biorazgradivi otpad odlagati u kompostere ili u kante za biorazgradivi otpad. Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina za građane će nabaviti kante za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada i papira dok će se plastika i dalje odvojeno sakupljati u vrećama”- istaknula je Cvrtila te zamolila građane da se jasno odrede o načinu sakupljanja biorazgradivog otpada.

Naglasila je kako je i ispunjavanje izjava oblik suradnje sa Eko Moslavinom u cilju uspješnog uvođenja novog sustava i poboljšanja usluge. „Popunjavanje izjave važno nam je i zbog ažuriranja podataka o korisnicima usluge. Nove obaveze koje je donijela Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom utjecale su i na povećanje troškova, odnosno na promjenu cijene javne usluge odvoza komunalnog otpada. S Izjavom koju trebaju popuniti građani su dobili i novi cjenik odvoza otpada koji će biti primjenjivan od 1. siječnja 2019. godine.”, istaknula je Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine.

Eko Moslavina će građanima koji predaju popunjene Izjave o načinu korištenja usluge odvoza komunalnog otpada i način odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada odgovoriti u roku od 7 dana.

Uredba Vlade RH o zbrinjavanju komunalnog otpada stupa na snagu 1. studenog 2018.
1.00(1 glas)
Komentara(0)