index

Općina Jasenovacu listopadu 2017. sklopila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Ref.br. Ugovora: K.K.06.3.1.03.0011) za izgradnju reciklažnog dvorišta Jasenovac s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Općini Jasenovac je Odlukom o odobravanju sredstava za sufinanciranje EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 15. studenog 2017. godine odobreni iznos od 243.195,24 kune za sufinanciranje dijela sredstava koje korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Jasenovac“.

28.09.2018. provedena je primopredaja reciklažnog dvorišta Općini Jasenovac. Točan datum otvaranja reciklažnog dvorišta bit će objavljen na mrežnoj stranici Općine: http://www.opcina-jasenovac.hr/.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta: Ponedjeljak – petak: 7:30-15:30 h

Ukupna vrijednost projekta bila je 2.244.109,50 kn od toga, prihvatljivi troškovi iznosili su 2.026.627,00 kn. Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda bila su 1.722.632,95 kn (85% prihvatljivih troškova). Bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU bila su u iznosu 243.195,24 kune, a 29. prosinca 2017. godine iz Ministarstva je doznačeno 50% odobrenih sredstava. Razlika sredstava doznačiti će se po konačnom završetku projekta.

Obavljena primopredaja reciklažnog dvorišta Jasenovac
3.50(2 glasova)
Komentara(0)