DSCN0627-e1531114163499

U četvrtak, 5. srpnja 2018. godine, na 11. Sjednici Upravnog odbora donesene su odluke o prijavljenim projektima na 1. LAG natječaj za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Na LAG natječaj se prijavilo 49 malih OPG-ova sa svojim projektima. Zbog velikog interesa na terenu LAG „Moslavina“ je donio odluku o povećanju alokacije, sa prvotno planiranih 1.446.666,00 kn na 3.783.588,00 kn.

 

DSCN0657-e1531114195805

 

Potpora po pojedinom prijavitelju iznosi 111.282,00 kn (15.000 €), što znači da LAG „Moslavina“ ima raspoloživih sredstava za 34 projekata, koji su prema Rang listi (nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja) ostvarili veći broj bodova. Time je na područje LAG-a Moslavina poljoprivrednicima plasirano novih 3.78 mil. kn, što će svakako uvelike doprinijeti razvoju i modernizaciji malih poljoprivrednih gospodarstava.

 

DSCN0659-834x399

 

LAG Moslavina prvi je LAG u Hrvatskoj koji je raspisao i dodijelio sredstva po LAG Natječaju iz Lokalne razvojne strategije. Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o dodjeli sredstava od strane APPRRR-a, a druga nakon svih provedenih projektnih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

 

DSCN0675-e1531114220424

 

Na području LAG-a Moslavina poljoprivrednicima plasirano novih 3.78 mil. kn
5.00(1 glas)
Komentara(0)