4

Održana je početna konferencija Projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županijI“. Radi se o projektu čiji je prijavitelj Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.. Više o samom projektu rekao je Mario Čelan, direktor SI-MO-RA-e,

 

 

Čelan se osvrnuo i same partnere projekta, Tehničku školu Sisak, Tehničku školu Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Kutina, koji će i sami proći edukacije kako bi što uspješnije mogli pomoći svojim korisnicima.

7

1

2

3

 

U ime partnera projekta, više je rekla Sonja Repić, v.d. predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Kutina,

 

 

Repić ističe da su već kao partneri financirali rad lokalnog partnerstva putem redovnih sredstava, a na ovaj način imaju priliku dodatno educirati djelatnike pa će samim time biti održane različite edukacije i razmjene iskustava.

 

6

8

„Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županijI“
0.00(0 glasova)
Komentara(0)