1

Proglašenjem najboljih grla i dodjelom pehara završena je 13. izložba konja pasmine hrvatskog posavca. Ova izložba u organizaciji Udruge uzgajivača konja „Hrvatski posavac“  Novska , tradicionalno okuplja uzgajivače konja s područja Novske, Jasenovca i Lipovljana.

 

3

6

 

Iako dobro organizirana izložba s dvodnevnim događanjima privukla je dosta posjetitelja, no s manje uzgajivača i konja nego prethodnih godina.

Izložbi je prisustvovao i zamjenik gradonačelnka Grada Novske Ivica Kesić koji je tom prilikom rekao,

 

 

Više o samoj izložbi i ocjenjivanju rekao je Ivan Šubek, voditelj uzgoja Hrvatskog posavca, Saveza uzgajivača ove pasmine i glavni sudac izložbe,

 

 

 

Nažalost, konjogojstvo u cijeloj Republici Hrvatskoj trenutno stagnira, zbog porasta otkupne cijene ždrebadi, nivo se zadržava na oko 4 850 grla,

 

 

 

Konji su ocjenjivani u više kategorija, u kategoriji omica prvo mjesto pripalo je Krešimiru Johoviću za omicu Dora, drugo tekođe njemu za omicu Lisa, a treća je bila omica Dora 353 vlasnika Mije Tepavca.

U kategoriji mlađih kobila, Riva u vlasništvu Stjepana Krunića je prva, druga je Buba od Jakova Brkića, a treća Linda, vlasnika Danijela Dujića.

Kod starijih kobila pobjednik je Ivica Suknjaić s grlom Vranka, Goran Došlović s Milom je drugi, a treće mjesto pripalo je Franji Binguli s Ružom.

Mlađi pastuh Sidran vlasnika Ivice Suknjaića je prvi u ovoj kategoriji konja, drugi je Cvjetko od Drage Frankovića, a Rubin treći vlasnika Stjepana Krunića.

Kod starijih pastuha pobjednik je Riđan vlasnika Krešimira Johovića, Dukat od Valentine Bingule je drugi, a Ričko Mate Stublije treći.

 

4

2

 

Ivan Šubek istaknuo je kako je Sisačko-moslavačka županije vodeća po broju grla u Republici Hrvatskoj,

 

 

 

Zatim slijedi i 22. Županijska, ujedino i 16. Državna izložba autohtonih i izvornih pasmina konja koja će se 9. lipnja održati u Kloštar Ivaniću, te Državna izložba u Sunji.

 

5

13. izložba konja pasmine Hrvatski posavac
5.00(1 glas)
Komentara(0)