1

Na koordinaciji, koja je danas održana uz sudjelovanje zamjenika župana Romana Rosavca,  obavljeno je ispitivanje opterećenja državne ceste D36 kroz Brezovicu, kao i objekata (mostova). Kako nisu uočena nikakva oštećenja niti pojave koje bi onemogućavale puštanje u promet za teška vozila, u dogovoru sa upraviteljem cesta utvrđeno je da će državna cesta D36 biti puštena u promet u 14 sati (dok se odrade tehničke aktivnosti) za teški promet. Time je stanje u potpunosti normalizirano i promet će se moći odvijati nesmetano.

 

4

3

2

Nema oštećenja na cesti D 36 kroz šumu Brezovica
5.00(1 glas)
Komentara(0)