Pregled
prava SMŽ VIJESTI

Svečanost povodom Svjetskog dana Roma

Svečanosti povodom Svjetskog dana Roma u organizaciji Saveza Roma u Hrvatskoj „KALI SARA“ održanoj u Hrvatskom državnom arhivu nazočio je i zamjenik sisačko-moslavačkog župana Ivan Celjak.          
1 SMŽ VIJESTI

Dan Koprivničko-križevačke županije

Povodom svečanog obilježavanja Dana Županije i 25. obljetnice Koprivničko-križevačke županije Svečanoj sjednici Županijske skupštine nazočio je i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić.