1

Zbog otvaranja ustave Privlaka kojom se voda iz Save pušta u Lonjsko polje očekuje se porast vode u istom zbog čega je došlo do potrebe za zaštitu kritičnih točaka koje kod punjenja Lonjskog polja plave određena naselja kao sto su Donja Jelenska, Stružec i Osekovo.

 

2

 

Više o samoj situaciji na terenu rekao je gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković

 

 

Budući da se očekuje dodatno punjenje osekovačkog polja potrebno je svu stoku koja se eventualno nalazi u polju izvući na sigurno.

 

3

U Strušcu se aktivno radi na obrani od poplava
5.00(1 glas)
Komentara(0)