J_MARIJA-MACKOVIC

Općina Jasenovac po Zakonu o održivom gospodarenju u obvezi je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini Jasenovac financirao je u 100 postotnom iznosu izradu projektne dokumentacije temeljem koje je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola 2015. godine.
 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine i Općina Jasenovac u prošloj godini na isti poziv je prijavila projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta.
 
Općini Jasenovac projekt je odobren i u listopadu prošle godine je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020. godine – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Izgradnju reciklažnog dvorišta Jasenovac sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Više o bespovratnim sredstvima koja su Općini dodijeljena za ovaj projekt kazala je Općinska načelnica Marija Mačković:

 


 
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.026.627 kuna, a spomenutih 85% iznosi 1.722.632,95 kuna, dok dodatnih 10% koji su ostvareni preko fonda iznose 243.195,24 kune.
 
Općinska načelnica Mačković kazala je kako je postupak javne nabave za predmet nabave izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta, procijenjene vrijednosti u iznosu od 1.583.939 kuna (bez PDV-a), proveden u studenom prošle godine i odabrani su izvođači radova.
 
Početak radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Jasenovac bi trebao biti oko 12. ožujka. Više načelnica Mačković:

 


 
Paralelno sa radovima kreću i aktivnosti vezane uz promidžbu projekta, tiskani su letci i plakati, koji će se podijeliti svim domaćinstvima na području općine Jasenovac.
 
Po završetku projekta, Reciklažnim dvorištem upravljati će Komunalni servisi Jasenovac d.o.o., a predviđa se rad u jednoj smjeni, kao i raspodjela jednog zaposlenika iz postojećeg kadra kojima raspolažu Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.


Potpisani ugovori za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Jasenovac
5.00(1 glas)
Komentara(0)