petrsnijeg

Hrvatska vojska i Ministarstvo oružanih snaga pokrenuli su akciju za pomoć građanima  Petrinje, u suradnji s Udrugom za pomoć starijim osobama. Više o samoj akciji saznajemo od zapovjednika prve motorizirane bojne „Tigrovi“ bojnika Maria Mlinarića,

 

 

Tako je na terenu  jedna desetina pripadnika Oružanih snaga RH angažirana  na dostavi lijekova i hrane u selima Klinac i Bijenik, a jedna desetina pripadnika Oružanih snaga RH angažirana je na aktivnostima čišćenja prilaza do kuća i dostave lijekova i hrane u selima Nebojan, Farkašić, Slana i Glinska Poljana.

31 pripadnik bojne Tigrovi angažiran je za čišćenje snijega kod Dječjeg vrtića Sveta Kata, Osnovne škole i Pedagoške akademije, a 20 pripadnika bojne Gromovi angažirano je na čišćenju snijega oko Doma zdravlja, Dječjeg vrtića Petrinjčica te kod bolnice.

Hrvatska vojska pomaže građanima Petrinje
5.00(1 glas)
Komentara(0)