mišković

Najveći izazovi za Vas kao gradonačelnika i Gradske uprave u 2017. godini

Ovu godinu među ostalim aktivnostima su obilježili lokalni izbori te brojni projekti na području Grada Popovače – nastavak već započetih te iniciranje nekoliko novih.

 

Koji događaj (aktivnost) Gradske uprave biste izdvojili kao ključan u ovoj godini?

Prije svega to se odnosi na aktivnosti vezane za završetak izgradnje nove osnovne škole sa sportskom dvoranom u Popovači.

 

POPOVAČA

 

Jeste li se tijekom ove godine susreli s problemom koji niste mogli riješiti?

Nažalost to je očekivani završetak izgradnje nove osnovne škole sa sportskom dvoranom u Popovači. Svakodnevno ulažemo značajne napore u pronalaženje rješenja problematike odlaska u stečaj glavnog izvođača Gradnje d.o.o. i nepodmirenih obveza prema podizvođačima.

 

Suradnja s građanima (udrugama) i najčešća pitanja građana (udruga) kada ste na terenu?

Suradnja s građanima i tijekom 2017. bila je vrlo uspješna i dobra. Kao gradonačelnik svakodnevno neposredno  komuniciram sa građanima kao pojedincima i velikim brojem udruga. Najčešći upiti vezani su za komunalna pitanja te zahtjeve koji se odnose na socijalne potrebe.

 

mišković popovača

 

Sveukupna ocjena 2017. godine

Smatram da unatoč svim teškoćama ipak možemo biti zadovoljni učinjenim.Realizirano je niz infrastrukturnih projekata među kojima se posebno ističu rekonstrukcija pješačke staze u Sisačkoj ulici u Popovači, završetak projekta izgradnje sanitarno- fekalne kanalizacije, odnosno 8. faze radova na oborinskoj kanalizaciji i pješačko- biciklističkoj stazi u Zagrebačkoj ulici u Voloderu, sanacija zgrade buduće tržnice u Kutinskoj ulici, 3. faza izgradnje pješačke staze u Gornjoj Jelenskoj, uređenje Vatrogasnog spremišta u Podbrđu, uređenje Vinskog podruma u Popovači, izgradnja parkirališta na mjesnom groblju Gornja Jelenska, izgradnja 1. i 2. faze vodovodne mreže u Ulici Ribnjača i Moslavačka Slatina, asfaltiranje preko pet kilometara nerazvrstanih cesta te osam kilometara županijskih cesta.

Nastavljena su i ulaganja na obnovi sakralnih objekata – restauracija i obnova fasade na crkvi sv. Ivana Krstitelja u Gornjoj Jelenskoj te 300 – godišnjoj kapeli sv. Fabijana i Sebastijana u Donjoj Gračenici, a nisu izostala niti ulaganja u obrazovne objekte, poput zamjene stolarije i krovišta na zgradi OŠ Popovača. Izvršeni su tako radovi na preuređenju unutarnjeg prostora Područne škole Donja Gračenica čime su stečeni uvjeti za jednosmjenski rad u ovoj ustanovi.

Gradska uprava je nastavila, samostalno i uz pomoć konzultantskih tvrtki, provoditi intenzivne aktivnosti na izradi i prijavi brojnih projekata za financiranje iz domaćih i stranih fondova- projekt Dogradnje Dječjeg vrtića u Popovači, Tradicijska okućnica u Popovači, Unaprjeđenje komunalne infrastrukture kroz izgradnju mosta preko Jelenske (faza II. projekta Izgradnja prometnice Kolodvorska – Sisačka), Rekonstrukcija raskrižja Sisačke ulice i ulice Trga grofova Erdödyja u Popovači, Rekonstrukcija prometnice Potok – Okoli, Rekonstrukcija Dječjeg vrtića u Voloderu, Uređenje Trga I u Popovači, Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja za start-upove i implementaciju novih tehnologija na području Popovače i Viteza, Izgradnja tržnice u Popovači, Izgradnja tribina Nogometnog kluba Moslavac u Popovači, Izgradnja sportskog centra Moslavac, Izgradnja Sportskog parka Voloder, Izgradnja pješačko – biciklističke staze Stružec, Izgradnja kanalizacije Polakova – Vukotinovićeva, Izgradnja vodovoda Mramorska ulica, Odorizacijsko – plinska stanica Potok.

Osim prijavljenih projekata, s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o financiranju projekta Modernizacije prometnice i pješačke staze u ulici Hrvatskih branitelja u iznosu od 500.000 kuna te Ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje Izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu od 2.666.550,00 kuna. Projekt izgradnje posjetiteljskog centra “Crna Roda” na ulazu u Park prirode Lonjsko polje u Osekovu bit će iz fondova EU financiran bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu od 12.826.999,00 kuna.Kada je riječ o mjerama i potporama iz područja socijalne politike, i ove godine Grad Popovača subvencionirao je prijevoz, prehranu te smještaj učenika u domovima, dodijelio 57 stipendija, nastavio nagrađivati nadarene učenike te kontinuirano kroz dodjelu jednokratnih pomoći pružao podršku sugrađanima u potrebi. Potpore radu ustanovama te udrugama građana zadržane  su na razini prijašnjih godina.

 

projekt

 

Prvi koraci u 2018.

U fokusu će nam prije svega biti pronalazak rješenja za završetak nove osnovne škole u Popovači te nastavak redovnih aktivnosti iz nadležnosti gradske uprave.


 

2017. godina u Gradu Popovači
5.00(1 glas)
Komentara(0)

Napišite komentar