daruvar 01

Grad Daruvar je u rujnu ove godine prijavio projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Daruvaru” na Poziv za dostavu projektnih prijedloga  „Građenje reciklažnih dvorišta“ kojeg je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Daruvaru iznosi 3.313.351,45 kn, a iz Kohezijskog fonda Gradu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 2.816.348,73 kune, odnosno 85 % ukupne vrijednosti, dok će preostalih 15 % Grad pokriti iz vlastitih sredstava.

Svrha projekta je povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada te smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište komunalnog otpada Cerik. Osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, projekt obuhvaća i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta.

Grad Daruvar će u suradnji s komunalnim poduzećem provoditi informativno-obrazovne aktivnosti s ciljem poticanja stanovništva na odvojeno odlaganje otpada ukazivanjem na prednosti takvog odlaganja, prvenstveno za zdravlje ljudi i okoliš.

Stanovništvo će biti informirano putem medija i letaka, edukativnih aktivnosti koje će se provoditi po mjesnim odborima te web i facebook stranica Grada i komunalnog poduzeća o lokaciji reciklažnog dvorišta, načinu postupanja s otpadom te o tome koje vrste otpada mogu odložiti u reciklažnom dvorištu.


daruvar.hr


 

Gradu Daruvaru odobrena bespovratna sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta
5.00(1 glas)
Komentara(0)

Napišite komentar