P1050240

Općina Jasenovac 16. lipnja ove godine kandidirala je na raspisani javni poziv za izgradnju reciklažnog dvorišta sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije  kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godina.

 

Kompletnu projektnu dokumentaciju je u potpunosti sufinancirao Fond zaštite okoliša. Ovim projektom Općina Jasenovac ispunila je zakonsku obvezu sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom od konca prošle godine. – kazala je općinska načelnica Marija Mačković.

 

 

Ova vrijedna investicija će, uz veliki doprinos gospodarenju otpadom i smanjenju količine otpada koja će se odlagati na odlagalištu Barutana, uvelike doprinijeti i zaštiti okoliša te će se potaknuti i povećati odvajanje, te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću uporabu i zbrinjavanje.

 

 

Prema zakonu jedinice lokalne samouprave koje imaju više od 1.500 stanovnika moraju imati reciklažno dvorište, a Općina Jasenovac koja po popisu stanovništva iz 2011. ima 1.997  stanovnika – ističe Mačković – bi to realizirala i prije, ali čekao se novi zakon kako bi mogli kandidirati za bespovratna sredstva.

 

Reciklažno dvorište nalazit će se u Poljoprivredno-industrijskoj zoni Jasenovac.

 


 

Reciklažno dvorište u Jasenovcu
0.00(0 glasova)
Komentara(0)

Napišite komentar