Najnovije

Pregled
2601 lag V (1) VIJESTI

Skupština LAG-a Moslavina

Na svom području od gotovo 1.800 četvornih kilometara LAG Moslavina bio je prisutan na mnogim poznatim manifestacijama koje promoviraju taj, prirodom, kulturom i poviješću, bogati kraj.